სიახლეები

Jun 4, 2018

სამომხმარებლო ფასების ზრდის გამომწვევი მიზეზების შეფასება

აკაკი ჩარგეიშვილი, როგორც ბიზნეს სამართლის ექსპერტი, მიწვეული იყო რადიო კომერსანტის  ეთერში სამომხმარებლო ფასების ზრდის არსებული ტენდენციის გამომწვევი მიზეზებისა და სიტუაციის შესაფასებლად.
აკაკი ჩარგეიშვილმა აღნიშნა, რომ ციფრები და სტატისტიკა, რომლებიც ადასტურებენ  ფასების მზარდი ტრენდის არსებობას, ასახავს დღევანდელ მდგომარეობას, თუმცა მნიშნველოვანია ის  მიზეზები და წარსულში განხორციელებული ქმედებები, რომლებმაც მიგვიყვანა ამ მდგომარეობამდე. ელექტრო ენერგიის ფასის ზრდის დაწყებასთან ერთად წლების წინ ექსპერტების მიერ აღინიშნა, რომ ეს გამოიწვევდა სამომხმარებლო ფასების არა
მყისიერ, თუმცა, სექტორულ ზრდას. ელექტროენერგეტიკულ სექტორში საჭიროა სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება, რომელიც ტარდება საზღვარგარეთიდან შემოტანილი დანადგარებით, გარდა ამისა, დადგმული იქნა 6 ქარის ელექტრო სადგური, რა საკვირველია, ამ დანადგარების შეძენა პირდაპირ კავშირშია დოლარის კურსთან. ლარის ინფლაციამ  დოლართან მიმართებით გაზარდა ელექტროენერგეტიკის სექტორში გაწეული ხარჯების ოდენობა, რამაც მოახდინა გავლენა ფასების სექტორულ ზრდაზე და შემდგომ ეს აისახა საბოლოო მომხმარებელზე, ვინაიდან ელექტრო ენერგიას იყენებენ საქართველოში არსებულ საწარმოებში იქნება ეს მცირე, საშუალო თუ დიდი ზომის. მეწარმისთვის გაზრდილი ფასით მიწოდებულმა ელენერგიამ, ობიექტურად გააძვირა საბოლოო პროდუქციის ღირებულება, როგორიცაა თუნდაც კვებითი რესურსები.

აგრეთვე აღსანიშნავია, რომ გაზის ტარიფი უფრო მაღალია კომერციულ სექტორში ვიდრე ინდივიდუალური მომხმარებლისთვის, ბიზნესები, რომლებიც დიდი ოდენობით ბუნებრივ აირს მოიხმარენ თავიანთ წარმოებაში ასევე იძულებული არიან გაზარდონ საბოლოო პროდუქციის ფასი, რათა მოგება იყოს წარმოების ხარჯის პროპორციული.
ფასების ზრდის გამომწვევი ერთ-ერთი მიზეზია ასევე საწვავზე არსებული აქციზის გადასახადი, რომელმაც მართალია ნამდვილად გაზარდა საბიუჯეტო შემოსავლები, თუმცა ამავდროულად გაზარდა იმ საბოლოო პროდუქციის ფასი, რომლის საწარმოებლად საჭიროა საწვავი.

აკაკი ჩარგეიშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბიზნეს სამართლის კუთხით არსებული პრობლემები იდენტიფიცირებულია, საუბრობენ ბევრს მათ აღმოფხვრაზე და არსებობს ამის ენთუზიაზმიც, რეალური ქმედებები, რომლებიც ნამდვილად გადაჭრიდა არსებულ პრობლემებს სამწუხაროდ არ ხორციელდება.

დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: 

https://www.youtube.com/watch?v=9DsH1vufaOc 

სრულად
May 27, 2018

ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასება

აკაკი ჩარგეიშვილი, როგორც ეკონომიკური სამართლის ექსპერტი, მიწვეული იყო გადაცემა ,,ობიექტივის დილაში" ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური სიტუაციის შესაფასებლად.

ინტერვიუში მან აღნიშნა, რომ დღესდღეობით, სამწუხაროდ, არაერთი ეკონომიკური სექტორი მიძინებულია, თავად საზოგადოების იმ ნაწილის ყურადღებაც კი მოდუნებულია, რომელიც დაინტერესებულია კონკრეტული მიმართულებით კეთილდღეობის გაუმჯობესებით, რაც გამოწვეულია უმოქმედობით და აქამდე გამართული დისკუსიების უშედეგობით.  სამწუხაროდ, ქვეყნის ეკონომიკაში დიდი წილი უჭირავს საბანკო სექტორს, რომელსაც უკვე დაკანონებული აქვს არაპროფილური აქტივები. შედეგად, ბანკებს აქვთ ინტერესი ბიზნესის მოძლიერებულ მიმართულებებში, ხოლო იმ სექტორების პრობლემები, სადაც ჯერ კიდევ თავისუფალია ბიზნესი, არ არის სათანადოდ გამოკვლეული და სახემწიფო ცდილობს მათ საკაკნონმდებლო რეგულაციას ისე, რომ ამ რეგულაციების სუბიექტების ინტერესები არ არის გათვალისწინებული.

მართალია, გაზრდილია სოფლის მეურნეობის კუთხით ჩართულობა და ინვესტორების ინტერესი, რაც იგრძნობა კიდეც ქალაქიდან გასვლისთანავე, თუმცა სხვა სფეროები, რომლებიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, როგორიცაა ინდუსტრია, მცირე ბიზნესი, სერვისული განვითარება, საკონსტრუქციო განივითარება და სხვა დატოვებულია ყურადღების მიღმა.

აკაკი ჩარგეიშვილმა, საზოგადოების დიდი ინტერესიდან გამომდინარე, აგრეთვე ისაუბრა საფინანსო კომპანია საქართველოს გარშემო მიმდინარე მოვლენებზე და აღნიშნა, რომ დასანანია, რომ არაერთი ფატალური შემთხვევისა და პრობლემის იდენტიფიცირებიდან საკმაო დროის გასვლის მიუხედავად სახელისუფლებო ორგანოები არ იჩენენ სათანადო ყურადღებას აღნიშნული საკითხის მიმართ, რის გამოც ეს პროცესები უკვე 2 წელია მიმდინარეობს და ჯერ კიდევ გაურკვეველი რაოდენობის დაზარალებული ელოდება საკითხის გადაწყევტას გაჭირვებაში.

დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: 

https://www.youtube.com/watch?v=rkHWHevN33E&feature=share 

სრულად
Apr 23, 2018

კომენტარი აღმასრულებელი ხელისუფლების წევრების მიერ კომერციულ ბანკებთან და ბიზნესებთან გამართულ შეხვედრებზე.

აკაკი ჩარგეიშვილი, როგორც ბიზნეს სამართლის ექსპერტი, მიწვეული იყო გადაცემა ბიზნეს კოდში აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელების მიერ კომერციულ ბანკებთან და ბიზნესებთან ბოლო დროს გამართული შეხვედრების ანალიზისა და საფრთხეების შესაფასებლად. ბატონმა აკაკიმ აღნიშნა, რომ დემოკრატიული საზოგადოების ერთ-ერთ მთავარ ნიშანს წარმოადგენს სახელმწიფოს ინსტიტუციური განვითარება. საქართველოში კომერციულ ბანკებთან დაკავშირებული საკითხები რეგულირდება ეროვნული ბანკის მიერ, რომელიც პასუხისმგებელია პარლამეტნის წანაშე, ხოლო აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან შესაძლოა ჰქონდეს სარეკომენდაციო ხასიათის ურთიერთობები, რაც გავრცელებულ პრაქტიკას წარმოადგენს. ეროვნულ ბანკს ორგანული კანონით აქვს დიდი ავტონომია მინიჭებული კომერციულ ბანკებთან მიმართებით, შესაბამისად რაიმე პრობლემის არსებობის შემთხვევაში სწორედ ეროვნული ბანკი უნდა ერეოდეს საკითხში. რაც შეეხება ბიზნესებს, აქაც არსებობს მთელი რიგი ინსტიტუციები და პლატფორმები იმისთვის, რომ ბიზნესთან დაკავშირებული საკითხები იქნას განხილული. რა საკვირველია, ბიზნესისთვის აღმასრულებელი ხელისუფლების კარი უნდა იყოს ღია, თუმცა ეს ეხება შესაბამის ორგანოებს, რომლებსაც აქვთ კანონით მინიჭებული კომპეტენცია. ასეთ პირობებში აღმასრულებლი ხელისუფლების წევრების არაიერარქიული ჩარევა სხვა ორგანოების უფლებამოსილებას დაქვემდებარებულ საკითხებში ქმნის არასასურველ გარემოს მთელი ქვეყნისთვის, საინვესტიციო კლიმატისთვის და აჩენს კითხვებს საზოგადოებაში.

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული: 

https://www.youtube.com/watch?v=y40IZrWPTOg&feature=share 

სრულად
Apr 10, 2018

აკაკი ჩარგეიშვილის კომენტარი ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებულ მთავრობის ინიციატიავაზე

კონფლიქტების ეკონომიკური სამართლის სპეციალისტმა, ადვოკატმა და ეკონომისტმა აკაკი ჩარგეიშვილმა კომენტარი გააკეთა მთავრობის მიერ რამდენიმე დღის წინ  გაჟღერებულ კონცეფციაზე, რომელიც გამყოფი ხაზების გასწვრივ ვაჭრობის წახალისებას ისახავს მიზნად. მისი განცხადებით, ეს არის რეალური საშუალება არა სახელმწიფოებისათვის და პოლიტიკური მოღვაწეებისთვის, არამედ კონკრეტული ადამიანებისათვის კონკრეტული ურთიერთობების განხორციელებისათვის. რეალურად არსებობს სოციალურ-ეკონომიკური ურთიერთობები და არსებობს აღურიცხავი, ჩრდილოვანი ეკონომიკა. დღეს რეალურად ხდება ადამიანების გადაადგილება, პროდუქციის გადატანა-გადმოტანა. აკაკი ჩარგეიშვილის აზრით ამ პროცესების იურიდიულ ჩარჩოებში მოქცევა ქვეყნისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი იქნება.

დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული:

https://commersant.ge/?view=post&id=141423&lang_id=ge 

სრულად
Dec 30, 2017

2017 წლის შეფასება

აკაკი ჩარგეიშვილმა გადაცემა ობიექტივში 2017 წლის ქვეყნის ეკონომიკური სიტუაცია შეაფასა და ეკონომიკის ექსპერტის პოზიციიდან 2018 წლის ეკონომიკური პროგნოზი გააკეთა. ბატონმა აკაკიმ ისაუბრა ლარის კურსის ცვლილებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე და განიხილა როგორც საშინაო, ასევე საგარეო ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ეროვნული კურსის სტაბილურობაზე. ბატონმა აკაკიმ, როგორც საფინანსო კომპანია საქართველოს მიერ დაზარალებულთა ინტერესების წარმომადგენელმა, ისაუბრა აღნიშნული კოპმანიის გარშემო შექმნილი პრობლემებისა და მათ გადასაჭრელად ხელისუფლების მიერ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ.

დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული:
https://www.youtube.com/watch?v=GGJnaYYQgjY&t=511s

სრულად
Nov 8, 2017

აკაკი ჩარგეიშვილმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში საქართველოს პრემიერ მინისტრის ინიციატივაზე გააკეთა კომენტარი.

პრემიერ მინისტრის ინიციატივით საქართელოში 2016 წელს აშენებული ქარის ელექტრო სადგურების აქციების შეძენის შესაძლებლობა ხელმისაწვდომი უნდა გახდეს ფიზიკური და ირიდიული პირებისთვის. ბატონი აკაკის, როგორც ბიზნეს სამართლის სპეციალისტის, შეფასება პრემიერის ინიციატივის მიმართ მთლიანობაში დადებითი იყო, თუმცა მხოლოდ იმ პირობებში, რომ შესაბამისი საკანონმდებლო რეფორმები გატარდება, რომლებიც შექმნის ინიციატივის ეფექტური განხორციელების რეალურ შესაძლებლობას და აქციების თავისუფალი შეძენის შესაძლებლობას. ბატონმა აკაკიმ აგრეთვე ისაუბრა საქართველოს ეროვნული ბანკის ფუნქციებზე მათ შორის არა მარტო საბანკო სექტორთან, არამედ საფონდო ბირჟებთან, სადაზღვევო კომპანიებთან და სხვა რეგულირებად სექტორებთან მიმართებით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ბმული:

https://www.youtube.com/watch?v=gaa4vmfO95s

სრულად
Sep 13, 2017

გამოხმაურება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებაზე

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით 500 000 ლარზე მეტი ღირებულების ბიზნეს და საინვესტიციო დავებს განიხილავს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის ოთხი მოსამართლე. გადაცემა ბიზნეს კოდში გადაწყვეტილების იურიდიული შედეგების შესაფასაებლად ბატონი აკაკი ჩარგეიშვილი იყო მიწვეული. ბატონმა აკაკიმ ისაუბრა გადაწყვეტილების ხარვეზებზე, კერძოდ იმაზე, რომ ამ ეტაპზე არ არსებობს ბიზნეს და საინვესტიციო დავების ლეგალური დეფინიცია, რაც გაურკვევლობის მიზეზი შეიძლება აღმოჩნდეს. გარდა ამისა აკაკი ჩარგეიშვილმა ყურადღება გაამახვილა იმაზე, რომ ქვეყნის მიერ მცირე და საშუალო ბიზნესების განვითარებისა და წახალისებისთვის გაწეული სახემწიფო დანახარჯებისა და გატარებული პოლიტიკის საწინააღმდეგოდ, მცირე და საშუალო ბიზნესების დავები კვლავ დროში გაჭიანურების პირბებში იქნება განხილული, რაც აფერხებს მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას.

დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული:

 https://www.youtube.com/watch?v=j4fdo0mJQBM

სრულად
May 25, 2017

აკაკი ჩარგეიშვილის კითხვები საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს

აკაკი ჩარგეიშვილმა საქართველოს პარლამენტში საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ყოველწლიური ანგარიშის წარდგენისას მიმართა კითხვებით ბატონ კობა გვენეტაძეს. მისი კითხვები ეხებოდა ეროვნული ბანკის, როგორც რეგულატორის, ფუნქციებს.

დამატებითიინფორმაციისთვის იხილეთ ბმული: 

https://www.youtube.com/watch?v=XViAa9KBA1k

სრულად
Apr 10, 2017

ჩარგეიშვილის საადვოკატო დარბაზის ადვოკატები სასამართლოში საქართველოს საფონდო ბირჟის აქციონერების ინტერესებს იცავენ

ჩარგეიშვილის საადვოკატო დარბაზის პარტნიორები უჩა ქირია და აკაკი ჩარგეიშვილი წარმოადგენენ საქართველოს საფონდო ბირჟის აქციონერების ინტერესებს სასამართლოში საქართველოს ეროვნული ბანკის წინააღმდეგ თბილისის საფონდო ბირჟისთვის გაცემულ ლიცენზიასთან დაკავშირებით. დავის მიმართ არსებული დიდი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე სასამართლო პროცესი გადაცემა „ბიზნეს კოდის“ მიერ იქნა გაშუქებული.

დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული:

https://www.facebook.com/iberiatvbusinesscode/videos/1537723929572105/ 

სრულად
Feb 18, 2017

ტრენინგი სამეწარმეო სამართალში

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციამ, 2017 წლის 18 თებერვალს, იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატებისთვის ჩაატარა მორიგი ტრენინგი თემაზე - “სამეწარმეო სამართალი“. ტრენინგს უძღვებოდა სიფას ექსპერტი - იურიდიული კომპანია „ჩარგეიშვილის საადვოკატო დარბაზის” პარტნიორი - უჩა ქირია. ტრენინგების გეოგრაფიული დაფარვის არეალი მოიცავს აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს. გასული ოთხი თვის განმავლობაში უკვე ჩატარდა სამემკვიდრეო, საოჯახო და საგადასახადო სამართალში, როგორც აღმოსავლეთ, ასევე დასავლეთ საქართველოში. ტრენინგების თემები შერჩეულ იქნა იურიდიული დახმარების სამსახურის მიერ. კვლევისას ადვოკატების გამოკითხვამ აჩვენა, რომ იურიდიული დახმარების ბიუროს ადვოკატები გაფართოებული მანდატის ფარგლებში პროფესიული ცოდნის ამაღლებას საჭიროებენ სამოქალაქო სამართლის შემდეგ დარგებში: საოჯახო სამართალი, ვალდებულებითი სამართალი, სამემკვიდრეო სამართალი, საგადასახადო სამართალი, სამეწარმეო სამართალი, სამოქალაქო საპროცესო წარმოება პირველ ინსტანციაში. ტრენინგების ციკლი ტარდება გაეროს პროგრამის „ხელმისაწვდომი მართლმსაჯულება და ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების სისტემის განვითარება საქართველოში“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება გაეროს ბავშვთა ფონდისა (UNICEF) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მიერ ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით.

სრულად
Nov 18, 2016

ტრენინგი საგადასახადო სამართალში

2016 წლის 12 და 18 ნოემბერს საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციამ ქ. თბილისში იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატებისთვის ჩაატარა მორიგი ტრენიგნი საგადასახადო სამართალში. ტრენინგს უძღვებოდა სიფა-ს ექსპერტი საგადასახადო სამართალში, „ჩარგეიშვილის საადვოკატო დარბაზი“-ის მმართველი პარტნიორი, ბატონი აკაკი ჩარგეიშვილი. 
ტრენინგების გეოგრაფიული დაფარვის არეალი მოიცავს აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს და ჩატარდება მომდევნო ხუთი თვის განმავლობაში. ტრენინგების თემები შერჩეულ იქნა იურიდიული დახმარების სამსახურის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგად. კვლევისას ადვოკატების გამოკითხვამ აჩვენა, რომ იურიდიული დახმარების ბიუროს ადვოკატები გაფართოებული მანდატის ფარგლებში პროფესიული ცოდნის ამაღლებას საჭიროებენ სამოქალაქო სამართლის შემდეგ დარგებში: საოჯახო სამართალი, ვალდებულებითი სამართალი, სამემკვიდრეო სამართალი, საგადასახადო სამართალი, სამეწარმეო სამართალი, სამოქალაქო საპროცესო წარმოება პირველ ინსტანციაში. 
ტრენინგების ციკლი ტარდება გაეროს პროგრამის „ხელმისაწვდომი მართლმსაჯულება და ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების სისტემის განვითარება საქართველოში“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება გაეროს ბავშვთა ფონდისა (UNICEF) და გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) მიერ ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით.

სრულად
Mar 24, 2015

შეხვედრა საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით

2015 წლის 24 მარტს, სასტუმრო „ამბასადორში“, “საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის” ორგანიზებით გაიმართა სამუშაო შეხვედრა მოსამართლეებთან სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში შესატანი ცვლებების განხილვის მიზნით. ჩარგეიშვილის საადვოკატო დარბაზის წევრები “საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის” წევრი სხვა საადვოკატო ბიუროების იურისტებთან ერთად სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის ცვლილებებზე 2014 წლის ოქტომბიდან მუშაობენ. ცვლილებების პროექტზე ადვოკატებს მოსაზრებები და შენიშვნები გაუზიარა თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრის მიერ მოწვეულმა ექსპერტმა, ვოშბორნის უნივერსიტეტის (აშშ) პროფესორმა, რორი ბაჰადურმა.  სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის ცვლილებების ინიციატივა მხარეთა შეჯიბრებითობის უზრუნველყოფის მიზნით წამოიჭრა. შეთავაზებული ცვლილებების შედეგად პრაქტიკაში იქნება რეალიზებული პროცესის ეკონომიკურობის პრინციპი. ამ მიზნით დაიხვეწა მხარეთა ახსნა-განმარტების, მოწმის დაკითხვის და ექსპერტის დანიშვნის წესები. შემოთავაზებულია აგრეთვე ამერიკის სამოქალაქო საპროცესო კოდექსზე მოდელირებული დროებითი და ძირითადი უზრუნველყოფის ღონისძიებების დანერგვა. ასოციაციის წევრების ინიციატივაა, რომ მხოლოდ ადვოკატს გააჩნეს უფლება წარმოადგინოს მხარის ინტერესები პირველი ინსტანციის სასამართლოში. გამონაკლისი იქნება ის შემთხვევა, როდესაც პირს სურს თავად ან ოჯახის წევრის საშუალებით იყოს დაცული მისი ინტერესები პროცესზე. ადვოკატები აგრეთვე მიიჩნევენ, რომ თუ პროცესზე წარმოდგენილია მხარე და ადვოკატი, და მხარე ადასტურებს მის გვერდით მყოფი ადვოკატის წარმომადგენლობის უფლებამოსილებას, აღნიშნული საკმარისი უნდა იყოს მოსამართლისთვის, რომ დაადგინოს მხარის ნება და შესაბამისი ადვოკატის უფლებამოსილება. ამდენად, არ უნდა იყოს საჭირო მოსამართლისთვის დამატებით ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობის წარდგენა. შემოთავაზებული ცვლილებების თანახმად ზუსტდება ადვოკატის ხარჯები, დაუსწრებელი გადაწყვეტილების გამოტანის შემთხვევები, საქმის წარმოების განახლების ნორმები; დაიხვეწება მედიაციის და მორიგების მარეგულირებელი მუხლები.  ცვლილებების პაკეტის მოსამართლეებთან განხილვა მნიშვნელოვანია, რათა გათვალისწინებულ იქნას მათი მოსაზრებები, შენიშვნები და წინადადებები, რითაც ადვოკატების მიერ შემუშავებული ცვლილებები დაიხვეწება, როგორც არსობრივად ისე ფორმულირების თვასლაზრისით. იურიდიული ფირმების ასოციაციის წევრები განაგრძობენ ცვლილებებზე მუშაობას და შემდგომ წარუდგენენ პროექტს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს კერძო სამართლის რეფორმის განმახორციელებელი საკონსულტაციო საბჭოს საპროცესო სამართლის საკითხებზე მომუშავე ჯგუფს.  სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში შესატანი ცვლილებების სამუშაო პროცესს მხარი დაუჭირა აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტომ (USAID), „მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროგრამამ“ (JILEP), რომელსაც ახორციელებს აღმოსავლეთ-დასავლეთმართვის ინსტიტუტი.(EWMI)

სრულად